Translate

wtorek, 10 lipca 2012

Allemansrätten- prawo dostępu


Allemannsretten (norw.) Allemansrätten (szw.)

W Szwecji oraz Norwegii istnieje prawo do nieograniczonego korzystania z natury według, którego każdy ma prawo dostępu do dowolnego miejsca na terenie całego kraju. Początkowo było to prawo zwyczajowe, ale obecnie jest ustanowione jako prawo dostępu (w Norwegii od 1957 r.)- Allemannsretten (norw.) Allemansrätten (szw.). Prawo każdego człowieka do kontaktu z naturą wynika z przekonania, że człowiek jest integralną częścią przyrody, zaś cywilizacja ma z nią współistnieć, a nie rywalizować.


Na podstawie tego prawa, każdy może korzystać z przyrody z zachowaniem zasad jej poszanowania a turyści muszą okazywać szacunek rolnikom i właścicielom oraz innym użytkownikom. Są także zobowiązani dbać o środowisko.
W praktyce prawo dostępu oznacza, że:

  • można poruszać się wszędzie na terenach otwartych ("nieogrodzonych"), tzn. spacerować, jeździć na nartach i urządzać pikniki w dowolnie wybranym miejscu. Teren otwarty oznacza nieuprawianą ziemię
  • na jedną noc można rozbić namiot lub spać pod gołym niebem w dowolnym miejscu, w lasach lub górach, z wyjątkiem pól uprawnych i zatoczek. Należy jednak zachować odległość co najmniej 150 metrów od najbliższego domostwa lub miejsca zamieszkania. W przypadku chęci pozostania na dwie noce należy poprosić o zgodę właściciela.
  • nie wolno rozpalać ognisk na terenach zalesionych i blisko nich od 15 kwietnia do 15 września.
  • można zbierać owoce leśne, grzyby i kwiaty.

Prawem dostępu nie jest objęte:
  • wędkarstwo sportowe- na wodach słodkich (jeziora, rzeki) prawo do łowienia ryb należy do właściciela gruntu,
  • łowiectwo- prawo do polowania na zwierzynę należy do właściciela ziemi
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Szukaj